Translate

martes, 28 de noviembre de 2017

Pràctiques al laboratori de química dels Cicles del Pare Vitòria

Els alumnes de primer curs de Grau Superior de Laboratori d'anàlisis i de Control de qualitat han determinat el contingut en carbonats utilitzant un calcímetre.El fonament es la determinació del volum de diòxid de carboni generat i així determinar el contingut de carbonats de la mostra analitzada.

martes, 26 de septiembre de 2017

Oferta parcial al Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic en Educació i Control Ambiental


Places vacants

Matriculat dels mòduls professionals que més t’interessen del Cicle d’Educació i control ambiental:

Alguns d'ells són:

Mòdul professional de Gestió ambiental: 6 hores/setmana
Continguts:
  • Estudi de la contaminació atmosfèrica, de les aigües, del sol i acústica.
  • Sistemes de Gestió Ambiental
  • Gestió de residusMòdul professional: Medi natural 6 hores/setmana
Continguts:
  • Caracterització dels principals hàbitats d’Espanya
  • Classificació de les principals espècies animals i vegetals dels mitjans natural i urbà
  • Reconeixement de les principals espècies cinegètiques i piscícoles d’Espanya
  • Caracterització de rastres, empremtes i senyals de la fauna
  • Realització d’operacions de control i seguiment de fauna i flora
  • Aplicació de la legislació bàsica sobre biodiversitat i conservació d’espais naturals


Certificació oficial al finalitzar el mòdul professional


Horari vespertí: de 15:15 h a 21: 15 h
INFORMACIÓ: 966 528 115 fctparevitoria@gmail.com

jueves, 20 de julio de 2017

Projectes Erasmus+ 2017 Cicles Formatius IES Pare Vitòria

Projectes Erasmus + 2017 Cicles Pare Vitòria per al proper curs 2017/2018
Els Cicles Formatius de l’IES Pare Vitòria han participat en les Jornades Erasmus + dels Projectes de 2017 en FP de Grau Mitjà al Palau de congressos d’Albacete. 
#ErasmusPlusESPer al proper curs 2017/2018 tenim dos projectes, un per al Grau Mitjà d’Operacions de laboratori on tenim 6 beques de mobilitat en practiques a Holanda.
També tenim el projecte Erasmus+ 2017 per als Graus Superiors de Laboratori d’anàlisis i control de qualitat i el nou Cicle Superior d’Educació i Control Ambiental. 
#ciclesquimicaparevitoria

 5 alumnes realitzaran les pràctiques en empreses al curs 2017/2018 en països europeus durant 3 mesos.   #erasmusciclesparevitoria
   

Erasmus+ Student Mobility in United Kingdom and Portugal

Traineeships in UK and Portugal: Project Erasmus + KA1 2016 Higher Education IES Pare Vitoria

Higher Technician in Analysis and Quality Control Laboratory

L’alumna Macarena Brotons i l’alumne Angel Llinares, del Cicle Formatiu de Grau Superior de Laboratori d’anàlisis i de Control de Qualitat, està realitzant les pràctiques formatives Erasmus+ durant 3 mesos (de juny fins a setembre de 2017) en l’empresa Johnson Matthey i al Laboratori d’aigües de la Universitat de l’Algarve en Portugal, respectivament.


 #ErasmusPlusES

miércoles, 29 de marzo de 2017

Mobilitat a Holanda Projecte Erasmus + KA1 VET Cicles Pare Vitòria


 


Projecte Erasmus + KA1 VET Cicles Pare Vitòria

#ErasmusPlusES
6 alumnes i 3 professors estan participant en la mobilitat a Holanda dins del programa Erasmus + KA1 VET del Cicle de Grau Mitjà de Tècnic d’operacions de Laboratori de l’IES Pare Vitòria:

Working and studying abroad: a new dimension to mobility in Europe for laboratory technicians

Han visitat empreses en Holanda com @vitens i y @FrieslandCampina

També han realitzat la visita al Centre soci, el MBO Life Science en Leeuwarden.

Han realitzat amb els alumnes holandesos pràctiques al laboratori. Alguns assajos realitzats han sifut assajos microbiològics de higiene, volumetries redox i síntesis d'aspirina.

En la segona setmana els alumnes espanyols estaran realitzant pràctiques formatives en empreses holandeses

Els socis holandesos vindran al nostre centre en maig on també visitaran empreses del sector de tècnic de laboratori i realitzaran classes pràctiques a l'IES Pare Vitòria  #erasmusciclesparevitoria

viernes, 17 de marzo de 2017

Visita EDAR IBI Alumnes Educació i Control Ambiental


VISITA EDAR d'IBI dels alumnes d'Educació i Control Ambiental

Cicles Formatius IES Pare Vitòria d'Alcoi

Els alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació i Control ambiental (ECA) han visitat les instal·lacions de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de la localitat d'IBI.
Han pogut vore de primera mà tots els tractaments primaris i secundaris  que es realitzen


També hem visitat el laboratori on realitzen els assajos fisicoquímics y microbiològics de l'aigua abans i després de depurar.Assajos com DBO, DQO, sòlids en suspensió, amoni i nitrats , microbiologia, etc.


miércoles, 15 de febrero de 2017

Nou Projecte eTwinning Cicles Grau Mitjà Tècnic d'operacions de Laboratori

Comencem un nou Projecte  amb els socis holandesos.

El projecte té el títol: Learning Technical English for lab technicians.
Esta activitat està dins del Projecte   + KA102 de 2016 on alumnes i professors realitzaran les mobilitats a Holanda i visitaran els seus socis. #erasmusciclesparevitoria
Esperem que els alumnes de Grau mitjà de Operacions de Laboratori aprenguen anglès tècnic amb col·laboració amb els alumnes holandesos del MBO Life Science